Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Nguyệt Hoàng

Cho ∆ABC, phân giác AD. Qua B kẻ tia Bx sao cho góc CBx= góc ABD. Tia Bx cắt tia AD ở E. Chứng minh: BE^2 = AE.DE

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:42

Xét ΔEBD và ΔEAB có

góc EBD=góc EAB

góc E chung

=>ΔEBD đồng dạng vơi ΔEAB

=>EB/EA=ED/EB

=>EB^2=EA*ED

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
Trần Hoàng Quân
Xem chi tiết
Thành Hân Đoàn
Xem chi tiết
nguyễn công quốc bảo
Xem chi tiết
Tô Gia Bảo
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Phạm Khải
Xem chi tiết
Ngọc tấn đoàn
Xem chi tiết
Thị Thu Thảo Lê
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)