Bài 2: Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình

Minh Lệ

Chia sẻ với bạn:

- Ngày sinh nhật của một số thành viên trong gia đình em.

- Những việc gia đình em thường làm trong ngày đó.

POP POP
26 tháng 5 lúc 12:00

Vào ngày sinh nhật của mẹ em thì cả nhà sẽ đi siêu thị ăn gà rán.

Vào ngày sinh nhật của em, vì tính chất học xa nhà nên cả nhà sẽ gọi video nhóm với nhau trong tiếng đồng hồ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết