Bài 26: Xác định các phương trong không gian

Minh Lệ

Chỉ và nhận xét về kim la bàn trên hình 5.

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:43

Ngoài ra thì còn có 1 số phương hướng phụ: EN - Đông Bắc, WN - Tây Bắc. ES- Đông Nam, WS - Tây Nam

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết