Bài 22

Jennifer Cute
chỉ ra phép so sánh hoặc nhân hóa và nêu tác dụng của nó :Chị tre chải tóc bên aoĐàn mây áo trắng ghé vào soi gương

nhân hóa " chị tre chải tóc", '" Đàn mây áo trắng ghé vào soi gương", " bác nồi đồng hát", " Bà chổi loẹt quẹt, lom khom trong nhà"

- Tác dụng: Qua nghệ thuật nhân hóa, tác giả đã cho người đọc thấy được bứ tranh buổi snags sớm hiện lên thật sinh động, gần gũi, khiến chúng cũng có hoạt động, tâm trạng như của con người.

Bình luận (7)

mk chỉ tìm thấy phép nhân hóa thui ;-;

 

- BPNT: nhân hóa " chị tre chải tóc", '" Đàn mây áo trắng ghé vào soi gương", " bác nồi đồng hát", " Bà chổi loẹt quẹt, lom khom trong nhà"

- Tác dụng: Qua nghệ thuật nhân hóa, tác giả đã cho người đọc thấy được bứ tranh buổi snags sớm hiện lên thật sinh động, gần gũi, khiến chúng cũng có hoạt động, tâm trạng như của con người.

Bình luận (0)
Tài giấu mặt :))
28 tháng 2 lúc 16:05

 nhân hóa " chị tre chải tóc", '" Đàn mây áo trắng ghé vào soi gương", " bác nồi đồng hát", " Bà chổi loẹt quẹt, lom khom trong nhà"

- Tác dụng: Qua nghệ thuật nhân hóa, tác giả đã cho người đọc thấy được bứ tranh buổi sáng sớm hiện lên thật sinh động, gần gũi, khiến chúng cũng có hoạt động, tâm trạng như của con người.

 

Bình luận (3)

nhân hóa:chị tre chải tóc

đàn mây áo tráng ghé vào soi gương

tác dung:Qua nghệ thuật nhân hóa, tác giả đã cho người đọc thấy được bứ tranh buổi snags sớm hiện lên thật sinh động, gần gũi, khiến chúng cũng có hoạt động, tâm trạng như của con người.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN