Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

bùi mai lâm nhi

Câu 5. Đâu không phải là công trình kiến trúc và điêu khắc thời Lý?

A. Chuông Quy Điền.                           B. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm.

C. Tháp chùa Phổ Minh.                      D. Liên Hoa Đài - chùa Một Cột.

Anime khắc nguyệt
16 tháng 3 lúc 8:39

Câu 5. Đâu không phải là công trình kiến trúc và điêu khắc thời Lý?

A. Chuông Quy Điền.                           B. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm.

C. Tháp chùa Phổ Minh.                      D. Liên Hoa Đài - chùa Một Cột.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
bùi mai lâm nhi
Xem chi tiết
Thánh Trở Lại
Xem chi tiết
Phát Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Băng
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Băng
Xem chi tiết
Mẫn Bii
Xem chi tiết
Mai Thị Kim Liên
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
My Huyền
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)