Bài 7 : Sự tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả

Rinkitori Kayoko

Câu 1: Sự phân chia thành 24 khu vực có ý nghĩa như thế nào ?

Câu 2: Hãy tính giờ bằng ngày của Việt Nam biết rằng ở thời điểm có giờ G.M.T ( giờ mặt trời ) là 24 giờ.

Thiên Phong
8 tháng 11 2017 lúc 22:16

1. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ thuận tiện cho việc tính giờ va giao dịch trên toàn thế giới,vì các hoạt động của người dân ở các nơi khác nhau trên thế giới sẽ được thống nhất về mặt thời gian.

2.

Việt Nam ở múi giờ số 7
Giờ GMT (giờ quốc tế) múi giờ số 0

Cách nhau 7 múi giờ

Tại thời điểm giờ GMT đang là 24h (0h) thì ở Việt Nam sẽ là: 0h + 7h = 7h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
công chúa lý nhã kì
Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đào Thị An Chinh
Xem chi tiết
Xu A Đinh
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Anh
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Trà My
Xem chi tiết
trần anh khôi
Xem chi tiết
Trần Lê Khánh Linh
Xem chi tiết