Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Kirigaya Kazuto

Câu 1 : Có ý kiến cho rằng " Khi kén rể , vua Hùng dã có ý chọn Sơn Ting nhưng vua cũng không muốn mất lòng Thủy Tinh nên vua đã nghĩ ra cuộc đua tìm sản vật quý về nộp sính lễ . Ý kiến của em như thế nào ?
 

Thảo Phương
15 tháng 10 2016 lúc 12:22

Ý kiến của em cũng giống nhưu họ thôi.Vua Hùng thiện vị Sơn Tinh là bởi vì: Vua ta đang đau đầu về trị thủy, sông Hồng hằng năm gây nên cảnh lũ lụt , dân tình lâm vào cảnh lầm than, hỏi là người thương dân thương nước thì làm sao lòng dạ an vui cho đành, gả con cho người có tài dẹp được cảnh lầm than thì thử hỏi có vị vua nào biết yêu dân thương nước không làm theo. Sơn Tinh có thể coi là hình ảnh " Ông tổ " của ngành thuỷ lợi bây giờ, biết ngăn sông, đắp lũy đê bảo vệ dân lành, thử hỏi làm sao mà không thiên vị cho được, Vua đã làm thì phải làm sao cho thắng mà không mất đi sự uy quyền của mình. Chỉ tội cho anh chàng sông nước , cứ u mê mà chấp nhận cái thua... 

Bình luận (0)
Linh Phương
15 tháng 10 2016 lúc 12:27

    Em đồng ý với vua vì chỉ có như vậy có thể chứng minh ai hơn ai. Nếu chọn ra thì rất khó vì ai cũng tài sức ngang nhau không ai kém cũng không ai hơn. Vì thế quy định vua ban là đúng. Để chứng tỏ khả năng của 2 người.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tui là Ck của Cơn Gió Mù...
Xem chi tiết
Sakura Linh
Xem chi tiết
Tiểu Thư Họ Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khánh Linh
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Mario DaiVy
Xem chi tiết
Huyền Ngọc Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Đông Thi
Xem chi tiết
Cô Nàg NgỐc
Xem chi tiết