Bài 8. Áp suất lỏng - Bình thông nhau

Bạch Anh Đức

bể cao 1,2m chứa nước cách miệng 0.2m, dn=10000N/m3

a)tính áp suất tại đáy

b)tính áp suất tại điểm cách đáy 30cm

nguyễn thị hương giang
22 tháng 11 lúc 19:53

a)Áp suất tại đáy bình:

\(p=d\cdot h=10000\cdot\left(1,2-0,2\right)=10000Pa\)

b)Áp suất tại điểm cách đáy 30 cm:

\(p'=d\cdot\left(h-h'\right)=10000\cdot\left(1,2-0,2-0,3\right)=7000Pa\)

Bình luận (0)
Nhật Văn
22 tháng 11 lúc 21:03
Áp suất tại đáy bình:p=d⋅h=10000⋅(1,2−0,2)=10000 (N/m2)b)Áp suất tại điểm cách đáy 30 cm:p1=d⋅(h−h1)=10000⋅(1,2−0,2−0,3)=7000 (N/m2)
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hương Giang
Xem chi tiết
42 - Trần Nguyễn Tường V...
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Lee Hong Bin
Xem chi tiết
Khải Lê
Xem chi tiết
trương bảo anh
Xem chi tiết
Thảo Bạch
Xem chi tiết
Phong Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Minh Thư
Xem chi tiết
Tien Tien
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)