Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà

Minh Lệ

- Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng vệ sinh khu vực xung quanh nhà.

- Chia sẻ với các bạn về những việc em và gia đình đã làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà.

POP POP
26 tháng 5 lúc 9:02

Này các em tự thực hiện rồi chia sẻ ha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết