Tập làm văn lớp 7

Nguyễn Trần Như Hằng

bài văn đã tạo lập cần đáp ứng nhữg yêu cầu nào?

 

-đúng chính tả

 

-đúng ngữ pháp

 

-dùng từ chính xác

 

-bám sát bố cục

 

-có tính liên kết

 

-có mạch lạc

 

-ngôn từ tróng sáng

 

d) có cần phải kiểm tra lại bài văn sau khi hoàn thành ko ?

 

-có. theo tiêu chuẩn nào? .................................................. . . .              ....

 

-không.vì sao?............................. .           ................   ..  ..          ................ .

Linh Phương
14 tháng 9 2016 lúc 14:33

bài văn đã tạo lập cần đáp ứng nhữg yêu cầu nào?

 

-đúng chính tả

 

-đúng ngữ pháp

 

-dùng từ chính xác Đ

 

-bám sát bố cục Đ

 

-có tính liên kết Đ

 

-có mạch lạc Đ

 

-ngôn từ tróng sáng Đ

 

d) có cần phải kiểm tra lại bài văn sau khi hoàn thành ko ?

Sau khi hoàn thành xong văn bản ta cần phải kiểm tra lại.

 

 

Bình luận (0)
Từ Đào Cẩm Tiên
14 tháng 9 2017 lúc 20:04

bài văn đã tạo lập cần đáp ứng nhữg yêu cầu nào?

-đúng chính tả: Đ

-đúng ngữ pháp : Đ

-dùng từ chính xác : Đ

-bám sát bố cục : Đ

-có tính liên kết : Đ

-có mạch lạc : Đ

-ngôn từ tróng sáng : Đ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
☘-P❣N❣T-❀Huyền❀-☘
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Như Hằng
Xem chi tiết
Tạ Thu Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Hương
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Như Hằng
Xem chi tiết
B.Trâm
Xem chi tiết
Trình Đăng Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết