Bài 4. Biểu diễn lực

Đặng Nguyễn Gia Bảo

Bài 6 : Biểu diễn các vectơ lực sau đây: a) Trọng lực của một vật là 1000N . tỉ lệ xích 1cm ứng với 400N . b) Lực kéo một sà lan là 5000N theo phương ngang, chiều từ trái sang phải, tỉ lệ xích làm ứng với 2000N


Các câu hỏi tương tự
lê ngọc như ya
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Miamoto Shizuka
Xem chi tiết
Nguyễn Diệp Hoàng Vinh
Xem chi tiết
Minh Quân Đặng Trần
Xem chi tiết
Giàng Thị Sinh
Xem chi tiết
huấn hoa hồng
Xem chi tiết
Duyên Nấm Lùn
Xem chi tiết
-8A 18-Nguyễn Xuân Hoàng
Xem chi tiết
Hà Thanh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)