Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

ngoch khánh

bài 11:khi chia đề 1000kg gạo vào n bao gạo thì khối lượng gạo trong mỗi bao là m (kg).

a)hỏi m và n có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịc không? nếu có hãy xác định hệ số tỉ lệ.

b)hỏi khối lượng gạo trong mỗi bao là bao nhiêu kg khi chia đều 1000kg gạo vào 80 bao?

c)tính số bao gạo chia được biết khối lượng mỗi bao gạo là 5kg.

giúp mình với ạ:(

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 11:58

a: Khối lượng trong mỗi bao là m(kg), có n bao gạo nên tổng khối lượng của n bao là:

\(n\cdot m\)

Theo đề, ta có: \(n\cdot m=1000\)

=>m và n là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ là k=1000

b: Khối lượng gạo trong 1 bao là:

1000:80=12,5(kg)

c: Số bao gạo chia được là:

1000:5=200(bao)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Chi Trần
Xem chi tiết
Vũ Bảo Long
Xem chi tiết
Park Chanyeol
Xem chi tiết
Park Chanyeol
Xem chi tiết
Mai thanh Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Vân
Xem chi tiết
BaoKhanh Pham
Xem chi tiết
pham thi ngoc
Xem chi tiết
Tiến Huy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)