Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ

Nguyễn Quốc Đạt

Bắc Mỹ bao gồm 2 quốc gia là Hoa Kỳ và Canada. Hai quốc gia này có diện tích lớn bậc nhất thế giới, chiếm 4/5 diện tích lục địa Bắc Mỹ. Địa hình và khí hậu của khu vực này phân hóa như thế nào? Hệ thống sông, hồ và các đới thiên nhiên của khu vực có đặc điểm gì?

Nguyễn Việt Dũng
19 tháng 9 lúc 22:01

- Địa hình có sự phân hóa: hệ thống Cooc-đi-e ở phía tây, miền đồng bằng trung tâm, miền núi già và sơn nguyên ở phía đông.

- Khí hậu cũng có sự phân hóa đa dạng: theo chiều bắc-nam và đông-tây.

- Đặc điểm sông, hồ: mạng lưới sông khá dày và phân bố tương đối đồng đều.

- Đặc điểm thiên nhiên: gồm 3 đới: đới lạnh, đới ôn hòa và đới nóng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)