Bài 4: Đường trung bình của tam giác, hình thang

Thị loan Lê

B1: Cho tam giác ABC , BM và CN là hai đường trung tuyến cắt nhau tại G . Gọi I,K thứ tự là trung điểm của GB và GC a) Cm : MN=IK và MN // IK b) tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác MNBC là hình thang cân B2: cho hình thang ABCD (AB//CD). Trên cạnh AD lấy 2 điểm M,N sao cho AM=MN=ND. Từ M và N kẻ các đường thẳng // với hai đáy của hình thang và cắt BC theo thứ tự tại P,Q a)cm: BP=PQ=QC b) biết AB = 5cm,NQ =9cm. Tính MP và DC Giúp mình với gấp ạ 1 câu cũng đc :33

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 8 2021 lúc 1:20

Bài 1: 

a: Xét ΔABC có 

N là trung điểm của AB

M là trung điểm của AC

Do đó: NM là đường trung bình của ΔABC

Suy ra: NM//BC và \(NM=\dfrac{BC}{2}\left(1\right)\)

Xét ΔGBC có 

I là trung điểm của GB

K là trung điểm của GC

Do đó: IK là đường trung bình của ΔGBC

Suy ra: IK//BC và \(IK=\dfrac{BC}{2}\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right),\left(2\right)\) suy ra NM//IK và NM=IK

Bình luận (0)
Võ Đan Quỳnh
25 tháng 8 2021 lúc 15:05

Xin lời giải câu b vs ạ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bé Tèo
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết
Phan Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Phương Linh Nguyễn
Xem chi tiết
PHAT NGUYEN
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Khánh Linh
Xem chi tiết
Thị Phương Thảo Trần
Xem chi tiết
an hoàng
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết