Bài 2: Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình

Minh Lệ

- An và Hùng đang kể cho nhau nghe sự kiện gì của gia đình?

- Sự kiện đó diễn ra vào thời gian nào?

POP POP
26 tháng 5 lúc 12:05

An kể về việc gia đình bạn ấy chuyển tới nhà ở mới

Hùng kể về việc mẹ sinh em gái ở bệnh viện vào ngày 11/5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết