Bài 17: Ước chung lớn nhất

Nguyễn Trí Dũng

An và Bình mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ 2 chiếc trở lên và số bút trong các hộp đều bằng nhau. Tính ra An mua 20 bút, Bình mua 15 bút. Hỏi mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu chết?

Lê Minh Hương
19 tháng 11 lúc 10:50

Gọi số bút chì màu trong mỗi hộp là a (a ∈ N*)

Theo đề bài ta có:

20 ⋮ a; 15 ⋮ a => a ∈ ƯC(20, 15)

Mà 20=22.5; 15=3.5 => ƯCLN(20,15)=5

=> ƯC(20,150={1;5}

Mà số bút chì trong mỗi hộp đều có 2 chiếc trở lên => mỗi hộp có 5 chiếc bút chì màu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Thanh Thảo
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Team Liên Quân
Xem chi tiết
Christina Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Yến
Xem chi tiết
Nguyễn Tường Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Nhung
Xem chi tiết
Nguyễn Vân Anh
Xem chi tiết