Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Luyện tập

Nguyễn Thúy Hà

a, Tìm các số mũ n sao cho lũy thừa 3 mũ n thõa mãn điều kiện 25 bé hơn 3 mũ n bé hơn 250.

b, Tìm các số mũ x sao cho lũy thừa 5 mũ 2x-1 thỏa mãn điều kiện 100 bé hơn 5 mũ 2x-1 bé hơn hoặc bằng 5 mũ 6

Hoàng Thúy An
22 tháng 9 2017 lúc 16:05

ta co \(3^3=27\) > 25

theo de bai, ta co 25 < \(3^n=3^n\) > \(3^2\left(1\right)\)

ta co \(3^5=\) 243 < 250 < \(3^6\)

theo de bai ra ta co \(3^n\) < 250 \(\Rightarrow3^n\) < \(3^6\left(2\right)\)

tu \(\left(1\right)va\left(2\right)\),suy ra 25 < \(3^3,3^4,3^5\)< 250

\(\Rightarrow n\in\left\{3,4,5\right\}\)

vay \(n\in\left\{3,4,5\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
phạm hoàng xuân mai
Xem chi tiết
Cáo Sky
Xem chi tiết
Lê Hiếu
Xem chi tiết
lê uyển nhi
Xem chi tiết
Hải Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Như Chi
Xem chi tiết
Ái Mẫn Võ
Xem chi tiết
skas ofoficial
Xem chi tiết
phan gia khiêm
Xem chi tiết