Hoạt động thực hành và trải nghiệm - Chủ đề 2. Thực hành tạo dựng hologram

Quoc Tran Anh Le

a) Nhiệm vụ 1: Các nhóm báo cáo kết quả (mô hình Hologram đã tạo dựng được, các video trình chiếu Hologram, hình ảnh quan sát được trong thực tế).

b) Nhiệm vụ 2: Dựa trên báo cáo của mỗi nhóm, cả lớp góp ý cho hoạt động của mỗi nhóm.

c) Nhiệm vụ 3: Tổng kết và rút kinh nghiệm.

Hà Quang Minh
28 tháng 1 lúc 11:59

Học sinh tự thực hành.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết