Chương IV - Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Thic ăn bún

a, cho hàm số y=2x²  hãy cho biết hàm số đồng biến khi nào, nghịch biến khi nào.

b, vẽ đồ thị hàm số y=2x² và y=x+1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

c, tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số trên .

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 3 lúc 13:22

a: Hàm số đồng biến khi x>0 và nghịch biến khi x<0

b: loading...

c: PTHĐGĐ là:

2x^2=x+1

=>2x^2-x-1=0

=>2x^2-2x+x-1=0

=>(x-1)(2x+1)=0

=>x=1 hoặc x=-1/2

=>y=2 hoặc y=1/2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cảnh
Xem chi tiết
Cảnh
Xem chi tiết
Ngọc :))
Xem chi tiết
Ngọc :))
Xem chi tiết
Lê Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Chan
Xem chi tiết
Vũ Diệu Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Ly Vũ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)