Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp).

Phan Hân

(6x+3)²=(2x-5)² 1/7-x=(x-8/x-7)-8

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 3 lúc 23:14

a: =>(6x+3-2x+5)(6x+3+2x-5)=0

=>(4x+8)(8x-2)=0

=>x=1/4 hoặc x=-2

b: =>\(\dfrac{-1}{x-7}-\dfrac{x-8}{x-7}=-8\)

=>\(\dfrac{-1-x+8}{x-7}=-8\)

=>\(\dfrac{-x+7}{x-7}=-8\)(loại)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Duy Le
Xem chi tiết
Hoàng Rin
Xem chi tiết
Lan Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Lâm tùng
Xem chi tiết
Thanh Nguyenthi
Xem chi tiết
Lưu Bình
Xem chi tiết
Dương My Yến
Xem chi tiết
trần tấn tài
Xem chi tiết
Nguyễn Dương Khánh Linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)