Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Trịnh Thuỳ Linh
26 tháng 3 lúc 20:02

`1` tấn `12` yến `=` `1000kg+120kg=1120kg`

Bình luận (2)
Phước Lộc
26 tháng 3 lúc 20:03

1 tấn = 1000 kg

12 yến = 120 kg

1 tấn 12 yến = 1000 + 120 = 1120 kg

Bình luận (0)
nguoibian
26 tháng 3 lúc 20:06

1120kg

Bình luận (0)
luan nguyen
26 tháng 3 lúc 20:07

11 tấn 1212 yến == 1000kg+120kg=1120kg

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mèo Phương
Xem chi tiết
sữa cute
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Hoàng Nguyên
Xem chi tiết
Thủy Lương
Xem chi tiết
Tran Hoang Nha
Xem chi tiết