Luyện tập tổng hợp

Nguyên Huỳnh

1) You stopped doing your homework four weeks ago

=> You haven't 

2) He started to play the piano in 2021

=> He has

=>He first

3) The children have never visited an orphanage before 

=>This is 

Anh Thư Bùi
22 tháng 11 lúc 22:23

1 ........done your homework for four weeks

2 .........played the piano since 2021

.........played the piano in 2021

3 ....... the first time the children have visited an orphanage

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Yến Chi Nguyễn
Xem chi tiết
Thu Trang
Xem chi tiết
Khánh Ly
Xem chi tiết
Minh Thư Trần
Xem chi tiết
hello hello
Xem chi tiết
Phạm Hà
Xem chi tiết
Muichirou
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Dương
Xem chi tiết
Trần Quốc Bảo
Xem chi tiết
Tú Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)