Bài 5: Nguyên tố hóa học

ly khanh

1 hợp chất gồm 2X liên kết với 3 Oxi, biết Oxi chiếm 30%.Tìm X và công thức hóa học.

Giúp mình với!!!!

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
12 tháng 7 2019 lúc 20:19

NTK3O = 3 . 16 = 48 (đvC )

Nguyên tử khối của hợp chất trên là : 48 : 30% = 160 (đvC)

Vì trong hợp chất trên gồm 2X liên kết với 3O nên

NTK hợp chất = NTK X + NTK O

=> 160 = 2 NTK X + 48

=> 2 NTK X = 112 đvC

Vậy NTK X = 56đvC

Vậy X là Fe

CTHH : \(Fe_2O_3\)

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
12 tháng 7 2019 lúc 20:38

Gọi CTHH là X2O3

Ta có: \(\%O=\frac{3\times16}{2M_X+3\times16}\times100\%=30\%\)

\(\Leftrightarrow\frac{48}{2M_X+48}=0,3\)

\(\Leftrightarrow48=0,6M_X+14,4\)

\(\Leftrightarrow0,6M_X=33,6\)

\(\Leftrightarrow M_X=56\left(g\right)\)

Vậy X là sắt Fe

CTHH là Fe2O3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thái Phạm
Xem chi tiết
đức đz
Xem chi tiết
Trâm Đây Này
Xem chi tiết
Ngọc Khang Nguyễn
Xem chi tiết
toi ngu qua
Xem chi tiết
Trần Jungkook
Xem chi tiết
Hoàng Lê
Xem chi tiết
Giàu Đoàn Thanh
Xem chi tiết
Huy Trương
Xem chi tiết