Chương I- Cơ học

Nguyễn Thị Phương Thảo

1 ca nô đi ngang sông từ A đến B,với AB=400m.do nước chảy nên ca nô đến vị trí C cách B 300m( tạo thành tam giác vuông tại B).biết vận tốc của nước chảy là 3 m/s.tính thời gian ca nô chuyển động và vận tốc của ca nô so với nước?


Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thanh Huyền
Xem chi tiết
Jimin
Xem chi tiết
Trọng Khang
Xem chi tiết
Jimin
Xem chi tiết
Yến Nguyễn
Xem chi tiết
Đào Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Nghiêm Văn Huy
Xem chi tiết
Hằng Nguyễn Thị Thúyl
Xem chi tiết
Bùi Thanh Tâm
Xem chi tiết