Ôn thi vào 10

Question 12: A

Question 13: C.

Question 14: A.

Question 15: D

Question 16: A.

Question 17: A.

Question 18: C.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
luong ngoc lan
Xem chi tiết
Phùng Đức Hậu
Xem chi tiết
Thiên Tử
Xem chi tiết
💢Sosuke💢
Xem chi tiết
💢Sosuke💢
Xem chi tiết
đăng ĐÀO
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)