Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

Trần Ái Linh
15 tháng 3 lúc 19:08

C

Bình luận (1)
Trần Ái Linh
15 tháng 3 lúc 19:39

A.

AB=AE

AD=AC

A vuông

`=>` 2 tam giác bằng nhau

`=>` Đúng

``

B.

2 tam giác bằng nhau `=> BC=ED`

`=>` Đúng

``

D. Giống với A

`=>` Đúng

``

`=>` C sai

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bé Pầu
Xem chi tiết
Noob
Xem chi tiết
Diên Vỹ
Xem chi tiết
Nguyễn Phong
Xem chi tiết
trần văn quyết
Xem chi tiết
Nguyễn Phan Thu Trang
Xem chi tiết
Ran Mori
Xem chi tiết
Doan Thi Thanh Huyen
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)