Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 65
Điểm GP 17
Điểm SP 60

Người theo dõi (5)

Jack vũ
Minh Tú
Daki Shabana
Phuonglinh Phan
trần khánh linh

Đang theo dõi (3)