Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 102
Số lượng câu trả lời 590
Điểm GP 29
Điểm SP 393

Người theo dõi (142)

Đang theo dõi (220)

AyE
AyE
violet
Minh Phương