Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 2
Điểm SP 10

Người theo dõi (2)

Kẹo Vị Táo
Mộc Lung Hoa

Đang theo dõi (7)

Komorebi
Hàn Vũ
Pham Thi Linh