Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (5)

Trần Anh Kiệt
Vo Tran Kiet
Phan Tuấn Mi

Đang theo dõi (5)