Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (5)

Nguyễn Thu Hoài
duyên
Quỳnh Hương

Đang theo dõi (15)

Linh Diệu
Lưu Hạ Vy
Phạm Thuỷ
duyên

Dòng thời gian