Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 588
Điểm GP 0
Điểm SP 449

Người theo dõi (157)

Bé
Lê Kiều Nhi
Annie Scarlet
Tsukino Usagi

Đang theo dõi (155)

giu-lee phạm
Cami Akira
Giản Nhi
nguyenhoaithanh