Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 106
Điểm GP 35
Điểm SP 88

Người theo dõi (35)

Đang theo dõi (10)

Le Bảo Thy
nguyen thi vang
Minh Mint
Ngọc Hnue

Dòng thời gian


Câu trả lời:

B