nguyen linh ngoc

nguyen linh ngoc

  • Số câu hỏi 43
  • Số câu trả lời 9
  • Điểm thành tích 0GP 0SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Già Sàng


Địa chỉ

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Liên kết