Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 0
Điểm SP 21

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian