Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 1
Điểm SP 8

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (3)

Tạ Liên
Hà Linh