Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 487
Điểm GP 0
Điểm SP 709

Người theo dõi (43)

giỏi
Nguyễn An Thư
Ari Chan TM
Hi_Hồng

Đang theo dõi (112)