Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 64
Điểm GP 6
Điểm SP 20

Người theo dõi (2)

Hoa Nguyễn
luyen nguyen

Đang theo dõi (2)

Trâm Anhh

Dòng thời gian