Hakita Nguyen

Hakita Nguyen

  • Số câu hỏi 6
  • Số câu trả lời 7
  • Điểm thành tích 5GP 8SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Lê Quý Đôn


Địa chỉ

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết