Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 470
Điểm GP 30
Điểm SP 935

Người theo dõi (95)

Võ Bảo Vân
Shin
Nguyễn Gia	Bảo
Trang Nguyen
Miinhhoa

Đang theo dõi (14)