Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 442
Điểm GP 49
Điểm SP 868

Người theo dõi (152)

Đang theo dõi (97)

ongtho
Edowa Conan
Sửu Nhi

Dòng thời gian