Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 36
Điểm GP 3
Điểm SP 9

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Phương Uyên