Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

Đỗ Quyên
Đặng Khánh