Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 2
Điểm SP 23

Người theo dõi (20)

Min Suga
Kim Taehyungie

Đang theo dõi (14)


Câu trả lời:

Đọc văn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta"(Hồ Chí Minh),em cảm nhận được tinh thần têu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam. Trong quá khứ, chúng ta tự hào với những trang lịch sử vẻ vang thời Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung,... Tên tuổi của các vị amh hùng ấy gắn liền với những cuộc kháng chiến vĩ đại để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng bào ta dù ở nơi đâu dù làm việc gì cũng hăng hái đóng góp công sức của mình. Từ các cụ già tóc bạc đế các cháu nhi đồng trẻ thơ , từ các kiều bào ở nước ngoài đến đồng bào ở vungfbij tạm chiếm , từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi , tất cả đều một lòng yêu nước ghét giặc .Các chiến sĩ ngoài mặt trận kiên cường chiến đấu .Những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội . Công nhaan , nông dân thi đua tăng gia sản xuất . Điền chủ , doanh nhân quyên góp của cải ho chính phủ ...Tất cả ngững việc làm đó đều đáng quý trọng bởi nó thể hiện tinh thần yêu nức nồng nàn của nhân dân ta . Có thể nói tinh thần yêu nước là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc sống hôm nay lòng yêu nước vẫn luôn được gìn giữ và phát huy.