Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (20)

Shinichi Kudo
nguyen minh ngoc
~Cynthia
Antaram Briona