Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (2)

QuangDũng..☂
Đỗ Minh Nhật

Đang theo dõi (4)

QuangDũng..☂
Vũ Minh Tuấn
Tạ Khánh Linh
Hà Đức Thọ