Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 81
Điểm GP 14
Điểm SP 80

Người theo dõi (27)

Đỗ Đình Hưng
Huyen Linh Pham
Heo Kute
Me ÒwÓ

Đang theo dõi (7)

Bạch Nhiên
Thiên Tử
Khánh Đan
Lê Thị Hải