Nguyễn Công Quốc Huy

Nguyễn Công Quốc Huy

  • Số câu hỏi 11
  • Số câu trả lời 77
  • Điểm thành tích 14GP 47SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Hát Môn


Địa chỉ

Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Liên kết