Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 287
Điểm GP 13
Điểm SP 330

Người theo dõi (161)

Ran Mouri
Yukina Trần
Yuki Airis
kethattinhtrongmua

Đang theo dõi (165)

Dòng thời gian