Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (7)

Dòng thời gian